کلیات جایزه ملی بزرگمهر

انجمن مشاوران مدیریت ایران در راستای ماموریت خود که اعتلای حرفه ی مشاوره مدیریت و فراهم نمودن موجبات اشاعه فرهنگ مدیریت می باشد، اقدام به برگزاری دومین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت در سال 96-1395 با عنوان "جایزه ملی بزرگمهر" نموده است.
این جایزه نشانی از کیفیت در صنعت مشاوره مدیریت کشور بوده و فرصتی است برای گردهمایی جامعه مشاورین مدیریت و مدیران بخش های مختلف به منظور تجلیل از بهترین دستاوردها، قابلیتها و عملکردها. پروژه های حائز رتبه های برتر، برای شرکت در جایزه بین المللی مشاوره مدیریت کنستانتین، به این جایزه معرفی خواهند شد.
برترین های این نظام ارزیابی، طی مراسمی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و حسب امتیاز مکتسبه، تقدیرنامه و تندیس هایی به ایشان اهدا خواهد شد. در این مراسم، همچنین از ”پیشکسوتان عرصه مشاوره مدیریت“ و ”کارفرمایان پیشرو در بهره گیری از خدمات مشاوره مدیریت“ نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.