ثبت نام جایزه

"توجه : مهلت ثبت نام فقط تا پایان اردیبهشت ماه 96 میباشد"


لطفا پیش از ثبت نام نکات زیر را مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایید :1- فرآیند ثبت نام شامل 4 گام میباشد:

گام یک : ثبت مشخصات کلی

گام دو : ثبت مشخصات پروژه و تکمیل اظهارنامه

گام سه : ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت هزینه ثبت نام

گام چهارم : مشاهده اطلاعات وارد شده و ارسال آن و دریافت کد رهگیری


2- گام یک شامل تکمیل اطلاعات مربوط به پروژه ، کارفرما ، مشاور و تکمیل کننده فرم میباشد.

3- گام دوم شامل اظهارنامه و سوالات مربوط به پروژه میباشد.

4- گام سوم بارگذاری تصویر پرداخت هزینه ثبت نام جایزه میباشد.

5- متقاضیان بایستی مبلغ 10/000/000 میلیون ریال را به حساب جاری جام

شماره 1758997365

شماره شبا 365 8997 175 0000 0000 0120 IR46

به نام " انجمن مشاوران مدیریت ایران " واریز نمایند.

6- در گام چهارم پس از مشاهده اطلاعات وارد شده و تایید نهایی ، ثبت نام تکمیل گردیده و کد رهگیری نماشی داده میشود.

توجه : دریافت کد رهگیری به منزله ثبت نام قطعی بوده و در صورت عدم دریافت آن دوباره مراحل ثبت نام را انجام دهید.

توجه : جهت پیگیری های آتی کد رهگیری را یادداشت فرمایید.

توجه ویژه : در صورت نداشتن اطلاعات کافی برای پر کردن هر قسمت از فرم، می توانید با کلیک بر روی لینک "ذخیره و بعدا ادامه دهید" که در قسمت پایینی تمام گام های فرم وجود دارد، فرم را ذخیره کرده و با لینکی که در اختیارتان قرار میگیرد ، هر زمان برای پر کردن ادامه فرم اقدام نمایید.